Ubezpieczenia turystyczne

Na co zwracać uwagę podczas zakupu polisy turystycznej?

Ubezpieczenia turystyczne (superpolisa.pl) w pierwszej kolejności należy dopasować do naszych indywidualnych potrzeb. Im szerszy zakres ochrony, tym lepiej dla nas. Najważniejsze to dokładnie sprawdzić, czy ubezpieczenie, które kupujemy, obejmuje ochrona kraj, do którego chcemy się udać. W następnej kolejności sprawdzamy sumę ubezpieczenia, ponieważ im jest ona wyższa, tym lepiej dla nas. Warto również wziąć pod uwagę koszty leczenia w kraju, do którego pojedziemy. Jeżeli ceny w kraju docelowym są, stosunkowo niskie, to nie oznacza, że opieka medyczne będzie równie niska. Należy także zwrócić uwagę na zakres odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym zakupujemy polisę. Czy ochrona ubezpieczenia obejmuje wszystkie ryzyka, od których chcemy się zabezpieczyć? Podstawowym elementem każdego ubezpieczenia turystycznego jest koszt leczenia. Dlatego powinniśmy zastanowić się nad wysokością sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie turystyczne dobrane pod nasze indywidualne potrzeby

Polisę turystyczną należy dobrać pod nasze indywidualne potrzeby. Warto przemyśleć to, co zamierzamy na wyjeździe robić. Jeżeli jest to aktywny wyjazd przykładowo, zamierzamy nurkować, wspinać się lub jeździć na nartach, to w pierwszej kolejności wybieramy taką polisę, która zapewni nam ochronę od wszystkich ryzyk związanych ze sportem, który będziemy uprawiać. Warto również w takim przypadku wybrać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wówczas Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokryje szkody, które możemy wyrządzić innym osobą na przykład, korzystając ze stoku narciarskiego. Osoby, które uwielbiają jeździć na nartach podczas urlopu, mogą ubezpieczyć swój sprzęt narciarski. Dzięki idealnie dopasowanej polisie turystycznej można uniknąć wiele niepotrzebnych wydatków.

Ubezpieczenie kosztów leczenie podczas podróży

Ubezpieczenie od kosztów leczenia podczas podróży jest podstawowym oraz najważniejszym ubezpieczeniem turystycznym. Zakres ochrony obejmuje wszystkie ryzyka związane z leczeniem pacjenta w zagranicznej placówce medycznej. Obejmuje również swoim zakresem wypadek podczas wyjazdu zagranicznego oraz nagłe zachorowanie. Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do zwrotu kosztów leczenia za granica, w tym również kosztów poniesionych na konsultacje lekarskie, czy też zabiegi wykonane w ambulatorium.

>>>
Ubezpieczenia turystyczne

Dlaczego ubezpieczenie turystyczne jest nam niezbędne?

Przed rozpoczęciem sezonu urlopowego warto zwrócić uwagę na ubezpieczenia turystyczne, które może nas wyciągnąć z nie jednych kłopotów. Zakres ochrony polisy turystycznej należy dopasować do charakteru naszej podróży. Oczywiście im jest szerszy zakres ochrony tym polisa, będzie lepiej dla nas pracować. W pierwszej kolejności musimy zwrócić uwagę czy kraj, do którego chcemy się udać na wypoczynek objęty, jest ochroną ubezpieczenia. Bardzo ważne jest również suma ubezpieczenia, ponieważ im jest ona wyższa, tym lepiej dla nas. Warto również wziąć pod uwagę koszty leczenia w kraju, do którego przybędziemy. Jeśli ceny w kraju docelowym są niskie, nie oznacza to, że koszty leczenia też będą niskie, może być wręcz przeciwnie. Przed zakupem polisy należy upewnić się, czy Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym zakupujemy polisę turystyczną, obejmuje wszystkie ryzyka, które nas interesują.

Standardowy element każdego ubezpieczenia turystycznego

Standardowym elementem każdego ubezpieczenia turystycznego są koszty leczenia w kraju, do którego się udajemy. Dlatego najważniejszą czynnością przed podjęciem decyzji o zakupie polisy turystycznej jest dokładne zaplanowanie tego, co chcemy robić na takim wyjeździe. Ponieważ jeżeli zamierzamy spędzić czas bardzo aktywnie jak jeżdżenie na nartach po stoku, to należy wybrać taki produkt, który zapewni ochronę związaną z tym sportem. Towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do pokrycia wszystkich kosztów związanych z leczeniem w kraju, w którym się znajdujemy. W tym również zapewnia zwrot kosztów poniesionych na konsultacje z lekarzem, zabiegi w ambulatorium, czy też wydatków, które musieliśmy ponieść na badania zlecone przez lekarza. W zależności od wybranego wariantu suma ubezpieczenia może się wahać od 10 000 euro do nawet 60 000 euro. Podczas wypłacania sumy odszkodowania ubezpieczyciel może poprosić o rachunki potwierdzające poniesione przez nas koszty. Dlatego bardzo ważne jest zbieranie wszystkich rachunków związanych z leczeniem, zażywanych lekarstw, czy też koszt pobytu w szpitalu.

Dodatkowe pakiety rozszerzające podstawowe ubezpieczenie


Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują również zakup dodatkowych pakietów rozszerzających podstawową polisę o inne elementy. Dla przykładu ubezpieczenie może obejmować zwrot kosztów odwołania imprezy, na którą zamierzaliśmy się udać. 

>>>
Ubezpieczenia turystyczne

Jaki jest zakres ubezpieczenia turystycznego?

Dokonując zakupu wycieczki turystycznej w biurze podróży zazwyczaj, kupujemy wraz z ubezpieczeniem turystycznym. Nie ma innej możliwości, abyśmy zakupili sam wyjazd bez polisy ubezpieczeniowej. Niestety tego typu polisy mają bardzo ograniczony zakres ubezpieczenia. Głównym czynnikiem takiego stanu rzeczy jest relatywnie niska suma ubezpieczenia. W głównej mierze brane są pod uwagę podstawowy zakres świadczenia. Jest to po części wina ustawy o usługach turystycznych. Ponieważ zgodnie z ustawą organizatorzy muszą zawrzeć na rzecz osób trzecich ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia organizator wlicza w cenę wycieczki oraz nie ma możliwości, byśmy z niej zrezygnowali. Ponieważ ubezpieczenia turystyczne są dodatkowym wydatkiem dla biura podróży, dlatego wybierają oni zazwyczaj najtańsze z możliwych wariantów. Takie ubezpieczenie obejmuje przeważnie podstawowe elementy ubezpieczenia. Dlatego przed zakupem warto dokładnie przejrzeć, co zawiera ubezpieczenie i od jakich zdarzeń jesteśmy zabezpieczeni. Warto również sprawdzić jaką kwotę ubezpieczenia pokrywa Towarzystwo.

Jaka suma ubezpieczenia może być zawarta w naszej polisie?

Wysokość sumy ubezpieczenia jest bardzo ważną kwestią, na którą musimy bacznie zwrócić uwagę. Od miejsca, do którego chcemy się udać oraz od zakresu ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeniowe określa wartość sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia zazwyczaj proponowana jest nam w kilku wariantach. Mamy do wyboru maksymalny lub minimalną sumę ubezpieczenia, która jest nam proponowana do danego kraju, do którego się wybieramy.

Suma ubezpieczenia to nic innego jak górna możliwa granica kosztów, jakie może ponieść ubezpieczyciel za jedno zdarzenie, które zostało objęte ochroną. Jeżeli zdarzenie nie wyczerpie w całości sumy ubezpieczenia, pozostała jej część, może zostać wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z innym zdarzeniem powstałym w okresie ubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia Towarzystwa określają w walucie obcej. Przeliczenie sumy ubezpieczenia z waluty obcej na złotówki odbywa się po średnim kursie NBP, który obowiązuje w dniu ustalenia sumy odszkodowania.

Co nie pokrywa ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne nie pokrywa kosztów zdarzeń, które nie zostały zawarte w polisie ubezpieczeniowej.  

>>>